- AVOCAT DIVORT, PARTAJE,INCREDINTARE MINOR - 
           - Cabinet de Avocat  Aurelian Toma Ionescu -
                - Avocat Dambovita - Avocat Targoviste - 
Avocat Dambovita -Targoviste - Racari- Moreni - Pucioasa - Gaesti
 

 
RECTIFICARE ACTELOR DE STARE CIVILA
 
 
 

                 Incepand cu data de 08.09.2006, devin aplicabile prevederile Legii nr.117 din data de 04 mai 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 410 din data de 11 mai 2006, pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila.

                     Rectificarea unor rubrici din actul de stare civila presupune indreptarea erorii materiale comise cu ocazia inregistrarilor de stare civila.

                     In conformitate cu prevederile art.57^1, rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora se face in temeiul dispozitiei primarului unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila, din oficiu sau la cererea persoanei interesate.

                     Cererea de rectificare a actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea, intocmita conform anexei nr.1, insotita de actele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor care are in pastrare actul de stare civila sau la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu al solicitantului.

                      Intrucat, in momentul de fata, nu in toate localitatile functioneaza servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, acestea sunt arondate celor existente, astfel cum s-a stabilit prin O.G. nr. 84/2001, aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

                     Cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile, prin emiterea dispozitiei de catre primarul localitatii, care se comunica solicitantului in termen de 10 zile de la data emiterii.

                     Ofiterul de stare civila delegat, care primeste cererea o inregistreaza si, impreuna cu actele doveditoare depuse de solicitant si un referat motivat cuprinzand rezultatul verificarilor, o prezinta spre aprobare primarului localitatii, dupa ce in prealabil referatul a fost avizat de seful structurii de stare civila, precum si de seful Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor la care este arondata localitatea.

                     Dupa aprobarea referatului si emiterea dispozitiei (anexa nr. 2) de catre primar, ofiterul de stare civila delegat expediaza certificatul de stare civila completat corect, ca urmare a rectificarii actului, primariei care a primit cererea, impreuna cu un exemplar al dispozitiei de aprobare a rectificarii (copie certificata pentru conformitate cu originalul).

                     Ofiterul de stare civila delegat, care primeste copia dispozitiei prin care s-a aprobat cererea de rectificare si certificatul de stare civila corespunzator, invita titularul, in termen de 48 de ore, pentru a-l ridica, sub luare de semnatura, iar certificatul de stare civila anterior se retrage si se transmite primariei emitente, in vederea anularii si a efectuarii mentiunii despre aceasta pe marginea actului, la rubrica "certificate eliberate".

                     La rubrica "mentiuni" din cuprinsul actului de stare civila rectificat, se inscriu numarul si data dispozitiei primarului unitatii administrativ - teritoriale care a emis-o, precum si continutul rectificarii.
 
                     Cererea de eliberare a certificatelor se poate face in nume propriu sau prin imputernicit cu procura speciala, autentificata in tara, de un notar public, iar in strainatate, de misiunea diplomatica sau de oficiul consular al Romaniei din statul de resedinta sau intocmite de notarii publici straini si supralegalizate, conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961, la Tribunalul din localitatea de domiciliu din strainatate.
 
 
 
 
  Arie de acoperire: 
Judecătoria Târgoviste, 
Judecătoria Pucioasa, 
Judecătoria Răcari,
Judecătoria  Moreni,
Judecătoria  Găesti, 
Tribunalul Dambovita, 
Curtea de Apel Ploiesti