- AVOCAT DIVORT, PARTAJE,INCREDINTARE MINOR - 
           - Cabinet de Avocat  Aurelian Toma Ionescu -
                - Avocat Dambovita - Avocat Targoviste - 
Avocat Dambovita -Targoviste - Racari- Moreni - Pucioasa - Gaesti
 

 
CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

 
ATENTIE !

 
                      Vă informez că, prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 70 din 14 iunie 2009, pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal, ce intră în vigoare la 02.07.2009, a fost fixată taxa în cuantum de 10 lei, pentru eliberarea în regim normal, a certificatelor de cazier judiciar persoanelor fizice şi juridice, inclusiv persoanelor aflate în state membre UE.

               Eliberarea certificatelor de cazier judiciar se va face în termenul de până la 3 zile, prevăzut în Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar cu modificările şi completările ulterioare.
 
                     C.A. "Toma Ionescu" îi poate sprijini pe cetăţenii români aflaţi în străinătate la obţinerea certificatelor de cazier judiciar din România.
                     Pentru obţinerea certificatelor de cazier judiciar , titularii se pot adresa C.A. "Toma Ionescu",  care se va adresa direct autorităţilor române competente  - Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanei. 
 
                     Dvs.  trebuie să  ne imputerniciti  printr-o procura autentificata de ambasada sau consulatul României din ţara în care locuieşte solicitantul actului sau, dacă nu este autentificată de ambasadă, trebuie să fie autentificată de un notar local şi legalizată sau apostilata de autorităţile statului respectiv, conform legislaţiei acestui stat şi convenţiilor internaţionale aplicabile.
 
                     Certificatul de cazier judiciar  are o perioada de valabilitate de 6 luni de la data emiterii.
 
 
RECTIFICAREA DATELOR ÎNSCRISE ÎN CAZIERUL JUDICIAR
 

                  Persoana care figurează în evidenţa cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor provizorii dacă acestea nu corespund situaţiei reale sau dacă înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale.

                  Cererea de rectificare trebuie motivată şi însoţită de actele doveditoare şi se adresează unităţii de poliţie care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligată să verifice susţinerile petiţionarului, iar în cazul în care constată că în cazierul judiciar s-a înscris o menţiune greşită, procedează la rectificarea datelor şi comunică sau eliberează un nou act în locul celui contestat.

                  Certificatul de cazier judiciar eliberat în condiţiile de mai sus, este scutit de taxa de timbru şi de cheltuielile efectuate pentru eliberarea documentului.

                  Unitatea de poliţie va comunica petiţionarului modul de soluţionare a cererii, în termen de cel mult 20 de zile de la depunerea acesteia.

                     Persoana căreia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestaţie, inclusiv pentru situaţia în care eroarea înregistrării în cazierul judiciar nu se datorează unităţii de poliţie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială de competenţă domiciliază.

                     Contestaţia este scutită de taxa de timbru, iar hotărârea pronunţată este definitivă şi irevocabilă.

 
 
 
  Arie de acoperire: 
Judecătoria Târgoviste, 
Judecătoria Pucioasa, 
Judecătoria Răcari,
Judecătoria  Moreni,
Judecătoria  Găesti, 
Tribunalul Dambovita, 
Curtea de Apel Ploiesti