- AVOCAT DIVORT, PARTAJE,INCREDINTARE MINOR - 
           - Cabinet de Avocat  Aurelian Toma Ionescu -
                - Avocat Dambovita - Avocat Targoviste - 
Avocat Dambovita -Targoviste - Racari- Moreni - Pucioasa - Gaesti
 

CONSECINTELE DIVORTULUI

 
 
              Consecinţele juridice ale divorţului cu privire la, sunt urmatoarele:
a) relaţiile personale dintre soţi (de exemplu numele de familie)
  • calitatea de soţ încetează pentru viitor; fiecare soţ divorţat se poate recăsători;
  • fiecare dintre soţi redobândeşte numele avut înainte de încheierea căsătoriei. Excepţie: soţii se pot învoi ca acela dintre ei care a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ să păstreze acest nume şi după desfacerea căsătoriei, cu condiţia ca instanţa să ia act de învoială chiar prin hotărârea de divorţ, iar nu ulterior.
  • încetează obligaţia de sprijin moral dintre soţi.
b) împărţirea proprietăţii soţilor
               Împărţirea bunurilor comune se poate face fie prin învoiala soţilor, fie, în cazul contrar, prin hotărâre judecătorească.
 
               Învoiala soţilor poate avea loc:
  • concomitent cu intervenirea hotărârii de divorţ;
  • în cursul procesului de divorţ, fie că învoiala se face în faţa instanţei, fie printr-un act autentic;
  • în perioada imediat următoare rămânerii definitive a hotărârii de divorţ;
  • după înregistrarea hotărârii de divorţ pe marginea actului de căsătorie.
               Dacă soţii nu se înţeleg cu privire la împărţirea bunurilor comune, o cerere în acest sens se va putea introduce fie după desfacerea căsătoriei, prin divorţ, pe calea unei acţiuni principale, sau în orice moment după aceea (cerere incidentală sau accesorie). Cota-parte ce se cuvine fiecăruia dintre soţi se stabileşte în raport cu contribuţia sa la dobândirea şi conservarea bunurilor comune. În stabilirea aportului fiecăruia dintre soţi la dobândirea bunurilor comune se va lua în considerare şi munca femeii depusă în gospodărie şi pentru creşterea copiilor. Stabilirea contribuţiei fiecărui soţ la dobândirea bunurilor comune se poate face prin orice mijloc de probă, deoarece este vorba de dovedirea unei situaţii de fapt.
c) copiii minori ai soţilor (de exemplu răspunderea părintească şi stabilirea drepturilor de întreţinere)

               Instanţa judecătorească este obligată, chiar dacă nu există o cerere expresă a soţilor în acest sens, să se pronunţe, prin hotărârea de divorţ, şi asupra încredinţării copiilor minori. Criteriul luat în considerare de către instanţă pentru a decide cu privire la încredinţarea copiilor minori este interesul acestora. Pentru a decide cu privire la încredinţare, instanţa de judecată este obligată să asculte pe părinţi, autoritatea tutelară şi pe copiii care au împlinit vârsta de 10 ani. Învoiala părinţilor cu privire la încredinţarea copiilor nu este obligatorie pentru instanţa de judecată.

Sus

                  În cazul în care copilul a fost încredinţat unui părinte, acesta exercită drepturile şi îndatoririle părinteşti cu privire al persoana copilului. Celălalt părinte păstrează dreptul de a avea legături personale cu copilul, precum şi de a veghea la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea lui profesională.

d) obligaţia de a plăti drepturi de întreţinere celuilalt soţ?

                  Fostul soţ are dreptul la întreţinere dacă se află în stare de nevoie datorită incapacităţii de a munci intervenite înainte sau în timpul căsătoriei. Această incapacitate poate să survină şi în decurs de un an de la desfacerea căsătoriei, însă, în acest caz, să se datoreze unei împrejurări în legătură cu căsătoria.

                  Fostul soţ pierde dreptul la întreţinere faţă de celălalt soţ dacă se recăsătoreşte.

                  În cazul în care divorţul s-a pronunţat numai din vina unuia dintre soţi, acesta nu are dreptul la întreţinere de la celălalt soţ decât timp de un an de la desfacerea căsătoriei, iar celălalt fost soţ pe o durată nedeterminată în timp.

 
  Arie de acoperire: 
Judecătoria Târgoviste, 
Judecătoria Pucioasa, 
Judecătoria Răcari,
Judecătoria  Moreni,
Judecătoria  Găesti, 
Tribunalul Dambovita, 
Curtea de Apel Ploiesti