- AVOCAT DIVORT, PARTAJE,INCREDINTARE MINOR - 
           - Cabinet de Avocat  Aurelian Toma Ionescu -
                - Avocat Dambovita - Avocat Targoviste - 
Avocat Dambovita -Targoviste - Racari- Moreni - Pucioasa - Gaesti
 

Actele sunt apostilate de Tribunal si de Institutia Prefectului
 
 
I. LISTA ACTELOR SUPUSE PROCEDURII DE APOSTILARE

DE CĂTRE INSTITUŢIA PREFECTULUI 


 

1. CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ - în original, model nou, emis după 01.01.1998;

2. CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR  - în original, valabil 6 luni de la data eliberării lui;

3. Certificat prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român - în original eliberat de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti;

4. Adeverinţă prin care se atestă vechimea în muncă  - în original, vizată în prealabil de Casa Naţională de Pensii;

5. Acte de studii - în original, vizate în prealabil de Inspectoratul Şcolar Judeţean - pentru diplomele emise în sistemul de învăţământ preuniversitar. Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru diplomele emise în sistemul de învăţământ universitar;

6. Certificate de botez/cununie religioasă - în original, vizate în prealabil de Direcţia de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional al judetului de care apartine solicitantul. 

7. Certificate de competenţă profesională cu sigla Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare COSA - în original vizate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor - CNFPA;

8. Brevete de turism emise de Autoritatea Naţională pentru Turism;

9. Certificate de rezidenţă fiscală pentru aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri, în original eliberate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice al judetului de care apartine solicitantul;

10. Documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini, eliberate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

11. Documente cu caracter medical (autorizaţii liberă practică, recomandări, caracterizări, certificate medicale, adeverinţe medicale, certificate de concediu medical, bilete ieşire din spital, adeverinţe de stagiu practic, cereri care să ateste faptul că unitatea sanitară emitentă a unui document este unitate sanitară cu sau fără personalitate juridică, abilitată să elibereze respectivul document şi să acorde asistenţă medicală - vizate, în prealabil, de Autoritatea de Sănătate Publică al judetului de care apartine solicitantul). Certificate de conformitate care atestă experienţa profesională, precum şi adeverinţele necesare recunoaşterii în celelalte state membre ale Uniunii Europene a titlurilor de calificare dobândite în România în profesiile de medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă) semnate de Direcţia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi vizate de Direcţia Juridică din cadrul aceluiaşi minister;

12. Certificate de calificare şi de absolvire obţinute de cetăţenii români înainte de 1989 şi între anii 1990-2003, vizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă al judetului de care apartine solicitantul. Certificate de calificare şi de absolvire obţinute după ianuarie 2004, vizate de Comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională;

13. Acte de studii emise de instituţii din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative vizate de acest minister;

14. Certificate de Traducători în şi din limbi străine, certificate care atestă Calitatea de Artist Liber-Profesionist, certificate din domeniul impresariatului artistic emise de Ministerul Culturii şi Cultelor.

15. Certificate, adeverinţe, copii-extras emise de instituţiile din cadrul Ministerului Apărării vizate de acest minister.

16. Documente de confirmare a valabilităţii certificatelor de competenţă ale personalului navigant vizate de Ministerul Transporturilor.

17. Adeverinţe referitoare la componenţa familiei.

18. Dovadă de stare civilă.

19. Atestat privind componenţa familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale.

20. Adeverinţe privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului, eliberate de Casa Judeţeană de Pensii al judetului de care apartine solicitantul.

21. Certificate care constituie dovada suficientă a competenţei profesionale emise de Agenţia teritorială Dâmboviţa a Autorităţii Rutiere Române.

22. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Asistenţilor Medicali si Moaşelor din România.

23. Certificate de atestare Auditor Energetic pentru Clădiri şi Certificate de atestare Tehnico Profesională, emise de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice  şi Locuinţei.
 
 
II. LISTA ACTELOR SUPUSE PROCEDURII DE APOSTILARE
DE CĂTRE  TRIBUNAL 
 
1. Sentintele/ deciziile civile/penale/comerciale judecatoresti.

 

 
 
 
  Arie de acoperire: 
Judecătoria Târgoviste, 
Judecătoria Pucioasa, 
Judecătoria Răcari,
Judecătoria  Moreni,
Judecătoria  Găesti, 
Tribunalul Dambovita, 
Curtea de Apel Ploiesti