- AVOCAT DIVORT, PARTAJE,INCREDINTARE MINOR - 
           - Cabinet de Avocat  Aurelian Toma Ionescu -
                - Avocat Dambovita - Avocat Targoviste - 
Avocat Dambovita -Targoviste - Racari- Moreni - Pucioasa - Gaesti
 

     PENSIE DE INTRETINERE
   - REDUCERE/MARIRE -
 
 
 
                                  Conform prevederilor legale: "Întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti.

                           Instanţa judecătorească va putea mări sau micşora obligaţia de întreţinere sau a hotărî, încetarea ei, după cum se schimbă mijloacele celui care dă întreţinerea sau nevoia celui ce o primeşte.
                           Când întreţinerea este datorată de părinte sau de cel care adoptă, ea se stabileşte până la o pătrime din câştigul sau din munca pentru un copil, o treime pentru doi copii şi o jumătate pentru trei sau mai mulţi copii."
 
                                
                           Obligaţia legală de întreţinere este îndatorirea impusă de lege unei persoane de a acorda altei persoane mijloacele necesare traiului inclusiv satisfacerea nevoilor spirituale, precum şi – în cazul obligaţiei de întreţinere a părinţilor faţă de copiii lor minori – mijloacele pentru educarea, învăţătura şi pregătirea lor profesională. Obligaţia de întreţinere există între soţ şi soţie, părinţi şi copii, cel care înfiază şi înfiat, bunici şi nepoţi, străbunici şi strănepoţi, fraţi şi surori, precum şi între celelalte persoane anume prevăzute de lege.                  
                         Ordinea în care persoanele sunt obligate să plătească pensie de întreţinere este următoarea: - părinţii pentru copiii minori (prin reprezentant legal); - soţii; - foştii soţi; - soţul care a contribuit la întreţinerea copilului celuilalt soţ; - copilul luat spre creştere, fără îndeplinirea formelor cerute pentru adopţie; - moştenitorul persoanei care a fost obligată la întreţinerea unui minor sau care, fără a avea obligaţia legală, i-a dat acestuia întreţinere, faţă de acel minor.

 
                                 PANA CAND SE DATOREAZA PENSIA DE INTRETINERE
 
                                 Copilul beneficiază de pensie de întreţinere până la majorat, iar copilul major aflat în continuarea studiilor are dreptul de a primi pensie de întreţinere de la părinţii săi până la împlinirea vârstei de 25 ani sau 26 (în cazul studiilor superioare cu o durată mai mare de 5 ani). Jurisprudenţa a stabilit că dreptul la pensie de întreţinere al copilului devenit major şi aflat în continuarea studiilor trebuie stabilit de o instanţă judecătorească printr-o hotărâre, iar obligaţia de întreţinere a părinţilor faţă de copiii deveniţi majori încetează la terminarea studiilor ori a pregătirii profesionale a acestora, însă nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani. 
 
 
  Arie de acoperire: 
Judecătoria Târgoviste, 
Judecătoria Pucioasa, 
Judecătoria Răcari,
Judecătoria  Moreni,
Judecătoria  Găesti, 
Tribunalul Dambovita, 
Curtea de Apel Ploiesti