- AVOCAT DIVORT, PARTAJE,INCREDINTARE MINOR - 
           - Cabinet de Avocat  Aurelian Toma Ionescu -
                - Avocat Dambovita - Avocat Targoviste - 
Avocat Dambovita -Targoviste - Racari- Moreni - Pucioasa - Gaesti
 

 
CERTIFICAT DE ATESTARE A DOMICILIULUI SI A CETATENIEI ROMANE
 
 
 

                           Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor elibereaza certificate de atestare a domiciliului si a cetateniei romane, care urmeaza sa fie folosite in strainatate, in scopul valorificarii unor drepturi sau al apararii intereselor cetatenilor romani. Cererile pentru eliberarea acestor certificate vor putea fi primite atat de Serviciile Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor, cat si de oficiile de stare civila, insotite de chitanta de plata taxei consulare, in valoare de 22 lei (RON), care se achita anticipat la unitatile C.E.C. si timbru fiscal de 1 leu (RON) reprezentand taxa de cerere.

                           Cererea de eliberare a certificatelor se poate face in nume propriu sau prin imputernicit cu procura speciala, autentificata in tara, de un notar public, iar in strainatate, de misiunea diplomatica sau de oficiul consular al Romaniei din statul de resedinta.

                       Certificatele de atestare a domiciliului si a cetateniei romane se elibereaza in conformitate cu prevederile O.G.R. nr.33/2002 (publicata in Monitorul Oficial nr. 88/02.02.2002), aprobata prin Legea nr.223/2002 (publicata in Monitorul Oficial nr.290/29.04.2002), precum si cu cele ale H.G. nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea si transmiterea in strainatate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civila, precum si a datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane (Mon. Of. nr. 205/06.03.2006).

                         Apostilarea certificatelor de atestare a domiciliului si cetãteniei române se face de cãtre prefecturi, începând cu data de 01.11.2004, conform dispozitiilor Legii nr. 142/2004 privind modificarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizãrii actelor oficiale strãine, adoptatã la Haga in data de 05.10.1961.

 
 
 
  Arie de acoperire: 
Judecătoria Târgoviste, 
Judecătoria Pucioasa, 
Judecătoria Răcari,
Judecătoria  Moreni,
Judecătoria  Găesti, 
Tribunalul Dambovita, 
Curtea de Apel Ploiesti