- AVOCAT DIVORT, PARTAJE,INCREDINTARE MINOR - 
           - Cabinet de Avocat  Aurelian Toma Ionescu -
                - Avocat Dambovita - Avocat Targoviste - 
Avocat Dambovita -Targoviste - Racari- Moreni - Pucioasa - Gaesti
 

DIVORŢUL PRIN ACORDUL SOŢILOR PE CALE JUDICIARĂ

       

Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară este o modalitate de încetare a căsătoriei, indiferent dacă soţii au sau nu copii din căsătorie,
din afara căsătoriei sau adoptaţi, reglementare care nu s-a regăsit şi până la data intrării în vigoare a Noului Cod civil. ( art. 374 din Legea
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, pusa in aplicare prin legea 71/2011).

Condiţiile şi modalităţile de încheiere a acordului soţilor privind desfacerea căsătoriei, precum şi avantajele alegerii soluţiilor amiabile
privind conflictele de familie.

 

Art. 374  din Legea 287/2009(Noul Cod Civil) reglementează condiţiile divorţului prin acordul soţilor pe cale judiciară, care nu s-au modificat în raport
 de vechea reglementare, în sensul că divorţul prin acordul soţilor poate fi pronunţat indiferent de durata căsătoriei şi dacă au sau
nu copii rezultaţi din căsătorie, instanţa fiind obligată să verifice existenţa consimţământului liber şi neviciat al fiecărui soţ, divorţul
neputând fi pronunţat dacă unul din soţi este pus sub interdicţie.   

 

Acordul soţilor trebuie să mai cuprindă:

-          numele de familie pe care să-l poarte după divorţ;

-          exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi;

-          stabilirea locuinţei copiilor după divorţ;

-          modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii;

-          stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

În cazul divorţului cu copii, la acord se va ataşa şi un raport de anchetă socială întocmită de către autoritatea tutelară, care să
confirme că înţelegerea soţilor este în acord cu interesul superior al copilului.
 
 
 
 
  Arie de acoperire: 
Judecătoria Târgoviste, 
Judecătoria Pucioasa, 
Judecătoria Răcari,
Judecătoria  Moreni,
Judecătoria  Găesti, 
Tribunalul Dambovita, 
Curtea de Apel Ploiesti