- AVOCAT DIVORT, PARTAJE,INCREDINTARE MINOR - 
           - Cabinet de Avocat  Aurelian Toma Ionescu -
                - Avocat Dambovita - Avocat Targoviste - 
Avocat Dambovita -Targoviste - Racari- Moreni - Pucioasa - Gaesti
 

 
ANULAREA CASATORIEI
 
 
 

                       Nulitatea căsătoriei intervine ca sancţiune a nerespectării unora dintre cerinţele prevăzute de lege cu privire la încheierea căsătoriei. Căsătoria poate fi declarată nulă numai prin hotărâre judecătorească. Nulitatea produce efecte nu numai pentru viitor, ci şi pentru trecut; căsătoria se consideră ca şi cum nu s-ar fi încheiat.

                       În anumite cazuri, nerespectarea dispoziţiilor legale privind încheierea căsătoriei este sancţionată cu nulitatea absolută, cum ar fi:

 • căsătoria a fost încheiată cu încălcarea dispoziţiilor legale cu privire la vârsta matrimonială;
 • căsătoria a fost încheiată de o persoană care este deja căsătorită;
 • căsătoria este încheiată între persoane care sunt rude în gradul prohibit de lege (căsătoria este oprită între persoanele care sunt rudă în linie directă, indiferent de gradul de rudenie, sau colaterală, până la gradul patru inclusiv);
 • căsătoria este încheiată între cel care adoptă sau rudele lui, pe de o parte, şi cel adoptat ori rudele acestuia, pe de altă parte;
 • căsătoria este încheiată de alienatul ori debilul mintal;
 • căsătoria este încheiată în lipsa consimţământului viitorilor soţi, ori când acesta nu a fost exprimat cu respectarea condiţiilor de formă necesare pentru încheierea căsătoriei (căsătoria trebuie încheiată în faţa delegatului de stare civilă, la sediul serviciului de stare civilă în prezenţa viitorilor soţi, iar consimţământul trebuie exprimat personal şi în mod public);
 • necompetenţa delegatului de stare civilă (a fost încheiată de un funcţionar care nu avea împuternicirea de delegat de stare civilă);
 • căsătoria între persoane de acelaşi sex;
 • lipsa afişării în extras a declaraţiei de căsătorie şi lipsa la încheierea căsătoriei a doi martori.
                    Nulitatea relativă a căsătoriei intervine în cazul viciilor de consimţământ: eroarea, dar numai asupra identităţii fizice a celuilalt soţ, dolul şi violenţa.
 
                    Din punct de vedere juridic, efectele nulitatii casatoriei, sunt urmatoarele:
 •  soţii sunt consideraţi că nu au fost niciodată căsătoriţi între ei;
 • soţii îşi dobândesc numele avut anterior încheierii căsătoriei, dacă acesta se schimbase prin căsătorie;
 • regimul comunităţii de bunuri nu a putut avea loc, deoarece nulitatea căsătoriei operează retroactiv. Dacă pe perioada dintre încheierea căsătoriei şi data declarării nulităţii căsătoriei s-au dobândit unele bunuri, acestea vor fi coproprietatea celor a căror căsătorie a fost declarată nulă;
 • obligaţia de întreţinere nu poate exista între soţi;
 • dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor nu poate opera, deoarece calitatea de soţ se consideră că nu a existat niciodată;
 • desfiinţarea căsătoriei nu are nicio urmare în privinţa copiilor, care îşi păstrează situaţia de copii din căsătorie. Astfel, deşi căsătoria este desfiinţată, filiaţia copiilor născuţi şi concepuţi până în momentul declarării nulităţii căsătoriei este reglementată la fel ca şi aceea a copiilor rezultaţi dintr-o căsătorie valabilă.
 
 
  Arie de acoperire: 
Judecătoria Târgoviste, 
Judecătoria Pucioasa, 
Judecătoria Răcari,
Judecătoria  Moreni,
Judecătoria  Găesti, 
Tribunalul Dambovita, 
Curtea de Apel Ploiesti